کنج های مدولار

برای قالب بندی گوشه ها در سازه های مختلف مانند ستون ،تیر ،دیوار ،دال و … از قطعات ال شکل خاص به نام کنج های بیرونی و داخلی می توان استفاده کرد.این کنج ها بصورت استاندارد در ابعاد 10×10 – 5×10 – 5×5 – 5/2×5/2 – 15×15 و همچنین در ارتفاعات  1 و 5/1 متر تولید می شود که کنج های بیرونی به دو صورت ساده و پخدار عرضه می شود.

 

گالری تصویر:

?>