پشت بند افقی و عمودی-لوله5

لوله داربستی قطر 5سانتیمتر به تنهایی به عنوان پشت بند افقی در قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرد.بدین صورت که این لوله ها به صورت افقی در پشت قالب ها قرار گرفته و بوسیله گیره متوسط به قالب ها متصل می گردد و قالب ها را در یک راستا قرار می دهد.فواصل این لوله ها در ارتفاع از هم 50سانتی متر است.

همچنین در سازه هایی مانند دیوارهای دو طرفه ،سقف و … که ارتفاع و ضخامت بتن کم باشد می توان از 2 عدد لوله قطر 5 سانتیمتر به عنوان پشت بند عمودی (مانند سولجر) استفاده کرد که این 2عدد لوله توسط بولت دنده کبریتی یا بولت بیرونی 35 یا 50سانت،مهره خروسکی و واشر دولوله به پانل متصل می گردند.این جفت لوله ها به فاصله 1 متر از هم قرار می گیرند.

 

گالری تصویر:

?>