نبشی پانچ شده

گاهی برای اتصال دو قطعه قالب در گوشه که امکان استفاده از کنج بیرونی نیست،می توان از نبشی پانچ شده استفاده کرد.این نبشی ها دو قالب را در گوشه با زاویه 90 درجه به هم متصل کرده که در نهایت گوشه بتن همانند کنج بیرونی ساده تیز خواهد شد.این نبشی ها بصورت استاندارد در ابعاد 50 سانتیمتر،1 و 5/1 متر از ورق ضخامت 4 میلیمتر تولید می گردند.

 

گالری تصویر:

?>