قالب بندی ستون گرد

برای اجرای ستون های گرد با قطر کمتر از 2متر می توان از قالب های یکپارچه گرد (2هلال) استفاده کرد.این قالب ها در قطرهای مختلف (معمولاً از قطر 30سانتیمتر به بالا تا 2متر) و در ارتفاعات مختلف (معمولاً از 50سانتیمتر تا 3متر) ساخنه می شود.به طور معمول این قالب ها به صورت 2هلال (نیم دایره) ساخته می شودکه با استفاده از کلمس داکتیل به هم متصل می شوند .برای مقاومت بیشتر این قالب ها در قطرهای بالاتر از 1متر ،هر قطعه با قیدهای ناودانی دور آن ساخته می شود که مقاومت آن را در برابر فشار بتن بالا می برد.اتصال این قالب ها در ارتفاع از طریق پیچ و مهره امکانپذیر می باشد.

گالری تصویر:

?>