قالب بندی دیوارهای یک طرفه

در دیوارهای دو طرفه فشار جانبی بتن به توسط بولت های دنده کبریتی و میان بولت ها و انواع پشت بندها مهار می شود.اما در دیوارهای یک طرفه امکان استفاده از بولت ها و میان بولت ها نمی باشد.بنابراین در دیوار یک طرفه باید از یک نوع بولت خاص مدفون شونده در پی و همچنین در ارتفاع (بدنه دیوار) استفاده کرد.به عنوان پشت بند (عمودی) نیز باید از یک سری خرپاهای پشت بند خاص و جک های مخصوص استفاده کرد.

 

گالری تصویر:

?>