قالب بندی دیوارهای قوسی

برای اجرای سازه های مدور با قطر بیش از 2متر یا دیوارهای قوسی که امکان استفاده از پانل های مسطح استاندارد نمی باشد می توان از پانل های کمانی استفاده کرد.جزئیات این پانل ها ی کمانی همانند پانل های استاندارد است با این تفاوت که در این پانل ها برای اینکه ورق رویه قالب بتواند انحنای لازم را به خود بگیرد تسمه پانچ افقی حذف شده است و کلیه تسمه های عمودی پانچ دار می باشد.در این سازه ها لوله های پشت بند افقی با توجه به شعاع دیوار توسط دستگاه نورد در کارخانه به دقت قوس داده می شود و هنگام قالب بندی این لوله ها به توسط گیره متوسط به تسمه های عمودی قالب ها متصل شده و در نتیجه قالب فرم و شعاع لوله نورد شده را به خود می گیرد.برای سازه های مدور قطر 2 الی 5/7متر باید از قالب کمانی و بالاتر از 5/7متر می توان از قالب های مسطح استاندارد بهره برد.

 

گالری تصویر:

?>