قالب بندی دیوارهای طرح دار

تفاوت این نوع قالب بندی با انواع دیگر فقط در نوع پانل مسطح مدولار می باشد.به این صورت که ورق پانل با توجه به سفارش ،طرح دار ساخته می شود.این دیوارها هم می توانند به صورت درجا و هم به صورت پیش ساخته اجرا شوند.

 

گالری تصویر:

?>