قالب بندی دیوارهای دو طرفه

قالب بندی دیوارهای دو طرفه یکی از متداول ترین انواع قالب بندی در اجرای یک سازه بتنی می باشد.معمولاً این دیوارها در ارتفاع 3 الی 4متری و در طول های مختلف اجرا می شود.در ذیل اجزای این سیستم قالب بندی و مشخصات هر یک به اختصار توضیح داده شده است.

پانل های مسطح مدولار: این پانل ها بسته به ابعاد دیوار متغیر می باشد.ولی به طور معمول برای تسریع در قالب بندی از پانل های  50×100 استفاده می شود.البته در قالب بندی دیوار باید درصدی از قالب ها (با توجه به چیدمان قالب )سوراخ دار باشند.این پانل ها توسط پین و گوه به یکدیگر متصل می گردند.

بولت های دوسردنده یا تمام دنده: این بولت ها جهت مهار فشار جانبی بتن استفاده می گردد.طول این بولت ها با توجه به ضخامت دیوار و همچنین نوع پشت بند عمودی استفاده شده تعیین می شود.این بولت ها در دیوارهایی استفاده می گردد که آب بند نباشد یعنی به جا ماندن سوراخ بعد از بتن ریزی در دیوار از نظر کارایی آن مانعی نداشته باشد.این بولت ها از سوراخ های دو پانل روبروی یکدیگر عبور کرده و توسط مهره خروسکی و واشر (واشر کاس در صورتی که پشت بند سولجر و واشر دو لوله در صورتی که پشت بند دو لوله باشد) به پشت بند متصل می شوند.

میان بولت آب بند فنری: کارایی میان بولت آب بند فنری همانند بولت دوسردنده می باشد با این تفاوت که میان بولت آب بند برای دیوارهای آب بند مانند دیوارهای استخر،مخازن و … استفاده می شود.نکته مهم در مورد میان بولت ها مدفون شدن آنها در دیوار بعد از بتن ریزی می باشد.(بر خلاف بولت دو سردنده).این میان بولت ها توسط بولت بیرونی (35سانت با پشت بند دولوله و 50سانت با پشت بند سولجر ) ،مهره خروسکی و واشر (همانند بولت دو سردنده) به پشت بندها متصل می شوند.بولت های دنده کبریتی و میان بولت ها در افق با فاصله 1متر از هم و در ارتفاع با فاصله 50سانتیمتر از هم قرار می گیرند.البته در ارتفاعات بالاتر به دلیل کاهش فشار جانبی بتن می توان فاصله آنها از یکدیگر را به 1متر افزایش داد.

پشت بندهای افقی: برای پشت بند افقی در دیوار معمولاً از لوله های داربستی قطر 5 سانتیمتر استفاده می شود.این لوله ها به صورت افقی پشت قالب ها قرار گرفته (معمولاً با فواصل 50سانتیمتر از هم در ارتفاع) و بوسیله گیره متوسط به قالب ها متصل می شود.از این پشت بندها جهت یکپارچه نگه داشتن قالب ها در طول در کنار یکدیگر استفاده می شود.

پشت بندهای عمودی: برای دیوارهای با ارتفاع و فشار هیدرواستاتیکی کمتر معمولاً از 2لوله قطر 5سانتیمتر در کنار یکدیگر به عنوان پشت بند عمودی استفاده می شود که بولت های دنده کبریتی از بین این لوله ها عبور کرده و با واشر دولوله و مهره خروسکی به آن متصل می شود.برای دیوارهای با ارتفاع و ضخامت بیشتر معمولاً از سولجر استفاده می شود.سولجرها با فاصله 1متر از یکدیگر قرار می گیرند.سولجرها علاوه بر اینکه با بولت ها ی دنده کبریتی،بولت های بیرونی ،مهره خروسکی و واشر کاس به پانل متصل می شوند ،به توسط بولت عصایی ،مهره خروسکی و واشر کاس نیز به پشت بند افقی(لوله) متصل می شوند.

جک های شاقول کننده دو بازویی: جهت پایداری پانل های دیوار دو طرفه تا ارتفاع 3متر استفاده می گردد.این جک ها از دو بازوی یزرگ و کوچک تشکیل شده است که بازوی بزرگ و کوچک توسط دو عدد کفشک به ابتدا و انتهای سولجر متصل می گردند.دو سر دیگر این بازوها روی سطح زمین یا در ارتفاع (روی براکت) توسط یک کفشک بزرگتر به هم می رسند.این جک ها صرفاً به منظور شاقول کردن و تنظیم پانل است و معمولاً در دیوارهای یک طرفه قابل استفاده نیست.

شمع حمایتی: جهت پایداری پانل های دیوار دو طرفه در ارتفاع بالاتر از 3متر از شمع های حمایتی استفاده می شود.شمع حمایتی از اتصال دو عدد پیچ تنظیم شمع حمایتی(یکی راست گرد و دیگری چپ گرد ) به دو انتهای سولجر تشکیل می گردد.یک سمت آن روی زمین قرار می گیرد و سمت دیگر آن با کفشک به انتهای پشت بند عمودی (سولجر) متصل می شود.در صورت نیاز می توان 2 سولجر را با پیچ و مهره 14-4سانت به هم متصل کرد تا ارتفاع شمع حمایتی افزایش یابد.

گالری تصویر:

?>