قالب بندی تیر و دال

با استفاده از قالب های مسطح مدولار و متعلقات آن (کنج های خارجی و داخلی و نبشی پانچ شده ) می توان انواع سقف ها اعم از تیرچه بلوک و یکپارچه (دالهای یک طرفه و دو طرفه) را به راحتی اجرا کرد.در قالب بندی سقف ها نکته حائز اهمیت قالب بندی تیرها می باشد.تیرها از دو قسمت تشکیل شده اند:کف تیر و آویز که هر دو را می توان با قالب های مدولار اجرا کرد.برای اتصال کف تیر به آویز از نبشی پانچ شده یا کنج بیرونی و برای اتصال آویز به قالب های سقف (دال) از کنج های داخلی استفاده می شود.باید توجه داشت اجرای محل تلاقی تیرهای فرعی با اصلی و همچنین تیرهای اصلی با ستون ها با قالب های مدولار استاندارد امکان پذیر نیست و برای این نقاط باید قالب های خاص ساخته شود.

گالری تصویر:

?>