براکت و سکوی بتن ریزی

برای قالب بندی و بتن ریزی در ارتفاع از براکت و سکوی بتن ریزی باید استفاده کرد.اگر بتتن ریزی در 2 مرحله یا بیشتر بخواهدصورت گیرد باید در مرحله اول بتن ریزی پیچ درونی و مخروطی براکت را درون بتن جاسازی کرد تا در مرحله دوم خود براکت بوسیله این متعلقات در بتن مرحله اول نصب شده تا بتوان از آن به عنوان سکویی که وظیفه استقرار قالب های مرحله دوم را بر عهده دارد استفاده کرد.پس در مرحله دوم بتن ریزی کلیه قالب ها ،سولجرها ، جک های شاقول کننده و سکوی تررد افراد بر روی براکت نصب می گردد.سکوی بتن ریزی نیز قطعه ای است که در بالای پانل به پشت بند افقی متصل شده و باگذاشتن یک پانل فلزی بر روی 2 عدد از آن می توان یک راهرو برای تررد افراد در بالای پانل(جهت بتن ریزی) ایجادکرد.

براکت ها در ابعاد استاندارد 90 سانتیمتر و 120 سانتیمتر تولید می شوند.

متعلقات براکت:

  • پیچ درونی براکت
  • مخروطی براکت با پیچ و مهره مغزی
  • بادامک براکت
  • پیچ بیرونی براکت
  • آچار براکت

 

گالری تصویر:

?>